Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen syyskokous 27.11.2019

Syyskokouksen aluksi esitys sähköisestä lentämisestä. Käydään 
läpi toimintasuunnitelma sekä tulo ja menoarvio, jonka jälkeen 
varsinaiset syykokous asiat 

– Kokouksen avaus 
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
– Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet seuraavalle tilikaudelle 
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle tilikaudelle 
– Valitaan tilintarkastusyhteisö seuraavalle tilikaudelle 
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Sähkölentokoneyhdistyksen syyskokous on avoin kaikille. Myös muille, kuin jäsenille. Ota mukaan myös sähköisestä lentämisestä 
kiinnostunut ystäväsi. 

Syyskokous pidetään Aeropolen tiloissa ke 27.11.2019 kello 18.00 (Huom! Muuttunut päivämäärä ennakkotietoon verrattuna!)

Sähkölentokoneyhdistyksen hallitus

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen.